Význam čakier

Čakry sú hlavné body energetického systému človeka. Názov je odvodený od ich krúživého pohybu (v staroindickom sanskrite znamená čakra kotúč). Pomalšie čakry majú červenú, oranžovú a žltú farbu. Horné čakry sa točia rýchlejšie a majú preto studené farby– zelenú, modrú, indigo a fialovú. Každá čakra zodpovedá za iné orgány v ľudskom tele a za iné psychické vlastnosti a schopnosti človeka.

 

Delenie čakier:

 

 1. čakra - červená - koreňová (Muladhara) - fyzické bezpečie - ovplyvňuje naše myšlienky a pocity k zvládnutiu všetkých nárokov, ktoré na nás kladie život, či už sú to financie, kariéra, bývanie, majetok, atď... Táto čakra nám prepožičiava stabilitu, odolnosť a radosť zo života.
                     
 2. čakra - oranžová - sakrálna (Svadhisthana) - vitalita, sexualita - ovplyvňuje našu citovú oblasť, pohlavné či reprodukčné orgány a zmyselnosť. Táto čakra je miestom našej vnútornej hrdosti, prebýva tu i naše tzv. "vnútorné dieťa".
                     
 3. čakra - žltá - solárny pletenec (Manipura) - ovplyvňuje našu osobnosť, silu vôle a schopnosť presadiť sa. Nájdeme tu všetky predstavy a vnútorné obrazy, ktoré sa vytvárali v nás už od najrannejšieho detstva.

 4. čakra - zelená - srdcová (Anahata) - ovplyvňuje našu schopnosť vnímať myšlienky a pocity týkajúce sa medziľudských vzťahov, lásky, viery, súcitu i oddanosti.

 5. čakra - modrá - krčná (Vishuddha) - ovplyvňuje našu komunikáciu a vzťahuje sa k našej obetavosti, oddanosti, zhovorčivosti či tvorivosti a schopnosti vyjadriť pravdu.

 6. čakra tmavomodrá - čelová tzv. tretie oko (Ajna) - ovplyvňuje myšlienky i pocity týkajúce sa budúcnosti, minulosti, viery a duchovna. V tejto čakre sa skrýva naša vnútorná intuícia - šiesty zmysel.

 7. čakra - fialová - korunná (Sahasrara) - ovplyvňuje schopnosť prijímať myšlienky, informácie a inšpiráciu od "vyššej múdrosti". Je to duchovná a spirituálna čakra.

 


Článok má informatívny charakter a vychádza z verejne dostupných zdrojov.